Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2564
ถึง
05 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
05 ต.ค. 2564
ถึง
05 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1)
03 ก.ย. 2564
ถึง
10 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1)
30 ส.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
24 ส.ค. 2564
ถึง
24 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงทางเข้าศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ 4 บ้านกุฏิพระ
05 ส.ค. 2564
ถึง
03 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1)
21 ก.ค. 2564
ถึง
31 ส.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)
15 ก.ค. 2564
ถึง
15 ก.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1)
14 ก.ค. 2564
ถึง
16 ส.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายไร่เสี่ยเก๋-บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
14 ก.ค. 2564
ถึง
16 ส.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th