Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ย. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก สายบ้านกุฏิพระ-บ่อขยะ หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
08 ก.ย. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก สายซอยผาแดง หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน
08 ก.ย. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 46-004 ช่วงบ้านโคกสูง-บ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง
08 ก.ย. 2565
ถึง
07 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก สายบ้านเขารังแตน-บ้านเขาบ่อทอง หมู่ที่ 9 บ้าน ก.ม. 39
05 ก.ย. 2565
ถึง
05 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1)
03 ส.ค. 2565
ถึง
05 ก.ย. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (สขร.1)
18 ก.ค. 2565
ถึง
18 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทิพวรรณ หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
18 ก.ค. 2565
ถึง
18 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวเขา-คลองปอ หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
18 ก.ค. 2565
ถึง
18 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลาช่อน-บ้านวังศาล หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน
18 ก.ค. 2565
ถึง
18 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโก-โคกสูง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th