Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ 3 ครอบครัว (ผู้การทางการเคลื่นไหว , ผู้พิการทางสายตา , ผูู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม )
Responsive image
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา  13.00 น. นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
หัวหน้าสำนักปลัด นางนีรมล จอมวงค์ 
สำนักปลัด และ กองสาธารณสุข ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ 3 ครอบครัว 
-ผู้การทางการเคลื่นไหว
นายศุภชัย ไชยชะนะ
-ผู้พิการทางสายตา  
เด็กชาย อรงกรณ์ เกตุแก้ว
-ผูู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
นายวันนา จันทร์บุญ
นายปัญญา จันทร์บุญ 
นายโสภา จันทร์บุญ 
ผู้สูงอายุ นางหมุน จันทร์บุญ
บ้านวังปลาช่อน หมู่2 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
     
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563